Local Organising Committee

Co-Chairs

  • Gavin Dawe, Department of Pharmacology, National University of Singapore
  • Roger Ho Chun Man, Department of Psychological Medicine, National University of Singapore

 

President AsCNP

  • Tan Chay Hoon, Department of Pharmacology, National University of Singapore

 

Secretariat

  • Lai Kim Peng Mitchell, Department of Pharmacology, National University of Singapore

 

Scientific Committee

  • Sim Kang, Institute of Mental Health, Singapore
  • Ho Su Hui Cyrus, Department of Psychological Medicine, National University of Singapore

 

Treasurer

  • Tji Tjian Chee,  Department of Psychological Medicine, National University Hospital, Singapore

 

Publicity

  • Serenella Tolomeo, A*STAR

 

Local Advisor

  • Wong Chee Meng John, Department of Psychological Medicine, National University of Singapore

International Advisors

Kazutaka Ikeda, Japan
Tianmei Si, China
Shigeto Yamawaki, Japan
Andi J. Tanra, Indonesia
Sang-Yeol Lee, Korea
Shih-Ku Lin, Taiwan
Atsumi Nitta, Japan
Suresh Sundram, Australia
Yan Zhang, China
Zhong Chen, China
Eric YH Chen, Hong Kong
Kristian Liaury, Indonesia
Shigenobu Kanba, Japan
Hisatsugu Miyata, Japan
Kazutaka Shimoda, Japan
Ming-Chyi Huang, Taiwan
Yen-Kuang Yang, Taiwan
Manit Srisurapanont, Thailand
Yanling He, China
Gang Zhu, China
Naren Rao, India
Hiroyuki Uchida, Japan
Moon-Doo Kim, Korea
Young Sup Woo, Korea
Ahmad Hatim Bin Sulaiman, Malaysia
Melissa Paulita Mariano, Phillipines
Ya-Mei Bai, Taiwan
Lih-Chu Chiou, Taiwan
Toshikazu Saito, Japan
Xin Yu, China
Tung-Ping Tom Su, Taiwan
Winston W. Shen, Taiwan